JAARVERSLAG 2016
OUDERPARTICIPATIE

Digitale ouderbetrokkenheid

Ondanks de vaak fysieke afstand proberen wij in het contact met ouders zo dichtbij mogelijk te zijn. Wij betrekken ouders actief en zijn met hen in gesprek over de wederzijdse verwachtingen. Wij maken optimaal gebruik van (onder andere) digitale mogelijkheden om met ouders te communiceren.

Oudercommunicatie op de Christoffelschool

Op de Christoffelschool wordt sinds dit jaar met digiDUIF gewerkt. Met deze app kan de school sneller en beter met ouders communiceren. Annelies Weijde, moeder van Martijn, vertelt hoe de app werkt: 'Iedere dinsdag krijgen wij vanuit de klas van onze zoon een update over de maandag en dinsdag. Op vrijdag volgt een verslagje van de woensdag, donderdag en vrijdag. In de toekomst worden de nieuwsbrieven ook in de app geplaatst. School gebruikt de app om ons als ouders gemakkelijker en sneller te kunnen informeren en voor informatie-uitwisseling tussen leerkrachten. Op dit moment worden de mogelijkheden nog niet optimaal gebruikt. Als de ‘kinderziektes’ in het werken met de app worden opgelost, is het een heel mooi middel om ouders bij de school te betrekken.'

Miriam Eppink, moeder van Mel: Door de app weet ik beter wat mijn zoon bezighoudt op school.

De driehoek ouder-school-kind

Ook bij De Ziep wordt gewerkt met een app om de communicatie met ouders te ondersteunen. Zij gebruiken Klasbord. Miriam Eppink, moeder van Mel, vertelt: 'Mijn zoon Mel zit sinds dit jaar in het voortgezet onderwijs. En dat was best spannend. Voor mij is ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Ik zie dan de driehoek ouder-school-kind voor me, waarbij het kind voorop staat. Ik wil graag betrokken zijn bij het onderwijs en de school, met name bij het leerproces van mijn kind.

De app helpt daarbij; ik kan volgen wat er in de klas gebeurt. Je kunt als het ware meekijken: er worden berichtjes, filmpjes en documenten geplaatst. En dat is handig. Voor Mel is het vaak moeilijk om te vertellen hoe z’n dag was en als puber heeft hij daar ook niet altijd zin in. Dan is het fijn dat je die informatie via de app krijgt. Een ander voordeel van de app is dat Mel ook dingen terug kan kijken, het wekt verhalen op en daar kun je dan achteraf met hem over praten. Dingen waar hij niet meer aan gedacht heeft en waarvan hij zegt 'o ja, dat hebben we ook nog gedaan'. Het werkt dus twee kanten op. Ook leerlingen maken gebruik van deze app. Zij kunnen met elkaar berichtjes uitwisselen. Als ouders kunnen we meekijken en dat is prettig, omdat het voor veel kinderen op het voortgezet speciaal onderwijs lastig is om over hun schooldag te vertellen. Je weet nu beter wat je kind bezig houdt. Kortom: de interactie die ontstaat en het snel in kunnen haken op gebeurtenissen zijn echt een meerwaarde van deze app.'

Vincent Spikker, vader van Diede en voorzitter mr De Linde: Betrokken zijn bij mijn dochter betekent betrokken zijn bij de school.

Ouders op De Linde denken mee over schoolbeleid

Onze relatie met ouders is gebaseerd op gelijkwaardigheid, met respect voor elkaars rol. We willen dat ouders zich welkom voelen op school; de school is een ontmoetingsplaats waar we elkaar informeren en samen kansen zien voor de ontwikkelingen van kinderen en jongeren.

Een mooi voorbeeld van hoe we hier invulling aan geven zie je op De Linde. Daar is Vincent Spikker, vader van Diede, voorzitter van de medezeggenschapsraad (mr). De mr bestaat uit drie ouders, drie leerkrachten en directeur Joke Tijhuis als adviseur. De mr praat onder andere mee over het beleid van de school.

Actief meepraten

Vincent vertelt hoe dit in de praktijk werkt en wat ouderbetrokkenheid voor hem betekent: 'Ik vind het belangrijk om mijn dochter Diede te volgen. Niet alleen thuis maar ook op school. Betrokken zijn bij je kind betekent betrokken zijn bij de school. Dat is ouderbetrokkenheid in de meest eenvoudige vorm. Ik wil actief mee kunnen praten over de rol van de school, over zaken die spelen op school. Daarom zit ik nu al acht jaar in de mr.

Als mr keuren we bijvoorbeeld het formatieplan goed. Meepraten in de mr levert zeker resultaten op. De lijntjes zijn kort. Natuurlijk wordt er tijdens de formele momenten wel eens een stevig gesprek gevoerd, maar in de acht jaar dat ik dit nu doe is er nooit een moment geweest van ‘nu wordt het spannend of nu gaan we echt op onze strepen staan’. Nee, dan is het allang opgelost in goed overleg met elkaar tussendoor. De Linde is onlangs door de Inspectie gekwalificeerd als een excellente school en ik sluit mij daar graag bij aan. Onze dochter zit hier al ruim acht jaar meer dan goed op haar plek!'

Top