JAARVERSLAG 2016
ICT

Onderwijs & ICT- ontwikkelingen

Kwaliteit van onderwijs en ICT zijn bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit uit zich binnen onze organisatie door samenwerkingen en ontwikkelingen op ICT-gebied:

Samenwerking De Onderwijsspecialisten en iXperium

De Onderwijsspecialisten en Community Learning Center (CLC) Arnhem werken officieel samen, wat inhoudt dat De Onderwijsspecialisten actief participeert in het project iXperium. Het iXperium kijkt naar nieuwe mogelijkheden om onderwijs te verrijken, met als uitgangspunt rechtdoen aan verschillen. Omdat ICT een steeds belangrijker plek krijgt in de maatschappij, worden eigentijdse ICT-vaardigheden van leerkrachten en leerlingen verwacht. In het iXperium worden workshops voor leerkrachten gegeven in diverse ICT-toepassingen. Daarnaast zijn groepen leerlingen van het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs van harte welkom om ICT-toepassingen te gebruiken die ze op hun eigen school nog niet hebben.

Het iXperium is een initiatief van het CLC en is opgericht door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de besturen voor primair onderwijs De Basis, Delta en Fluvius. De gemeente Arnhem ondersteunt het project. Leraren, lerarenopleiders, studenten en leerlingen kunnen in het iXperium, een fysiek lab in de pabo van de HAN, op verschillende manieren kennis maken en experimenteren met ICT-toepassingen voor het speciaal onderwijs.

Gerben (13), leerling Vester College: 'Alles wat ik heb gebouwd werkt, dus ik vond het een hele leuke ochtend'

Bezoek Ixperium

Het Vester College uit Ede bezocht als eerste klas het iXperium. Elf leerlingen van vmbo-tl konden op verschillende manieren kennismaken en experimenteren met ICT-toepassingen zoals Lego We Do, Lego Mind Storms en Scratch.

De leerlingen gingen onder begeleiding van een pabostudent aan het werk met één van de ICT-toepassingen. De meeste leerlingen zijn al bekend met Scratch (een visuele programmeertaal) omdat zij daar ook mee werken tijdens de les Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) & ICT op school. Leerkracht Jorieke Heij: 'Ik laat de leerlingen lekker hun gang gaan en coach ze waar nodig, ze komen er vanzelf achter welke mogelijkheden er allemaal zijn en zodoende leren de leerlingen het meest.”

Een van de leerlingen is Gerben Klomp 13 jaar (zie foto). Hij is druk bezig met het in elkaar zetten van een ‘drumming monkey’ van Lego We Do. Gerben vertelt dat hij het leuk vindt in het iXperium, vooral omdat de proefjes steeds moeilijker worden en hij houdt van uitdagingen. Techniek vindt hij best leuk, maar later wil hij het liefst voetbalmanager worden.

Achter hem zit klasgenoot Isaac Keizer. Met een grote glimlach is hij geconcentreerd bezig met Lego Mind Storms. 'Kijk: hij rijdt precies zoals ik het geprogrammeerd heb op de iPad!' roept hij blij door het lokaal. Op de vraag of hij later iets wil doen met techniek knikt hij enthousiast en zegt: “Techniek is mijn favoriete vak omdat ik het erg leuk vind als iets werkt, ik heb thuis zelfs een suikerspinmachine gebouwd die het ook nog eens doet!' Gerben en Isaac vertellen aan het einde van het bezoek dat ze het heel leuk vonden in het iXperium omdat alles wat ze gebouwd hadden het ook deed.

Om leerlingen kennis te laten maken met 21ste eeuw-vaardigheden werken we onder andere met Prowise, een digitale tool waarvan leerkrachten tijdens de les gebruik kunnen maken.

Robbert, leerkracht op De Linde: 'Een ideale manier om leerlingen in het speciaal onderwijs te laten kennismaken met de 21th century skills.'

Interactieve uitdaging

Robbert Schutte is leerkracht in groep F van so De Linde in Deventer. De leerlingen (11 t/m 13 jaar) in de klas van Robbert hebben diverse gedragsproblemen zoals autisme, hechtingsstoornissen of ADHD.

Robbert vertelt: 'De leerlingen zijn erg positief over Prowise. Het grote voordeel van het gebruiken van het Prowise-bord tijdens de les is dat de leerlingen worden uitgedaagd om op een interactieve manier mee te doen aan een les en kennismaken met de leerstof. Hierdoor raken ze meer betrokken bij de les. Niet alle leerlingen hebben een eigen device dus er wordt tijdens de les veel in groepjes gewerkt. Nadat ik een klassikale uitleg heb gegeven over wat de bedoeling is tijdens de les, gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk met hun device of met elkaar op het bord.

Prowise is echt ideaal om leerlingen in het speciaal onderwijs te laten kennismaken met de 21th century skills. Door het gebruik ontwikkelen leerlingen onder andere ICT-basisvaardigheden, leren ze samen te werken en zelf problemen op te lossen. De tool geeft mij de mogelijkheid om gedifferentieerd les te geven. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van het bord kan ik iedere leerling, ongeacht zijn of haar niveau, zelfstandig aan het werk zetten en individueel helpen.'

Robbert heeft samen met een aantal andere leerkrachten van De Onderwijsspecialisten de cursus ‘Train de Trainer’ van Prowise gevolgd, waarin leerkrachten worden opgeleid tot Prowise Presenter trainer. Na het volgen van de cursus zijn leerkrachten in staat om het Prowise bord optimaal in te zetten in de dagelijkse praktijk en kunnen zij hun collega’s op school coachen.

Petra Brinkman, iCoördinator: 'In onze visie op ICT in het onderwijs stellen we de leerling centraal.'

ICT in de klas

In onze klassen maken we gebruik van een breed scala aan digitale middelen. Op onze scholen worden bijvoorbeeld iPads, Virtual Reality-brillen en Prowise touchscreens ingezet om het onderwijs te verrijken.

iCoördinator Petra Brinkman vertelt: 'De introductie van de iPad in de klas (het iPadproject) was de aanleiding om met elkaar te gaan zoeken naar nieuwe manieren van onderwijs. Innovatie die werkelijk zichtbaar is in de klassen. Ons doel is om ICT en onderwijs te integreren. We stellen de leerling centraal bij inzet van ICT in het onderwijs. Wat heeft de leerling nodig? Welke middelen passen hierbij? We hebben leerlingen geobserveerd in de klas en gesprekken gevoerd met leerkrachten. Hierop hebben we met het hele team onze gezamenlijke visie bepaald.'

Mindset van de leerkracht


'De eerste stap was het implementeren van onderwijs en ICT. Onderwijs staat hierin centraal, ICT ondersteunt. Vervolgens hebben we daar middelen bij gezocht. We hebben kritisch gekeken naar digitale mogelijkheden binnen de lesmethodes. Zelfstandige verwerking van opdrachten is hierbij belangrijk, omdat veel leerkrachten, met name in het speciaal onderwijs, te maken hebben met leerlingengroepjes op verschillende niveaus. Een groep leerlingen kan bijvoorbeeld zelfstandig rekenen op een device. De leerkracht heeft dan de handen vrij om tegelijkertijd Nederlands te geven aan de rest van de groep.'

Naast ondersteuning in de klas wordt er ook in teams veel aandacht besteed aan de kennis van en rondom ICT. Petra vertelt: 'Verschillende scholen hebben op eigen initiatief of met behulp van de iCoördinator bijeenkomsten opgezet waarin ervaringen worden uitgewisseld binnen het team. Met als resultaat dat vrijwel iedereen geïnspireerd is en met nieuwe ideeën weer verder kan.'

Top