JAARVERSLAG 2017

Hoe komen onze leerlingen tot leren? En kunnen we dat nóg beter doen? Door samen te werken, zowel binnen onze organisatie als met partners daarbuiten. Dit heeft in 2017 tot mooie resultaten geleid.

We laten drie ontwikkelingen zien waar we trots op zijn: de start van het KindCentrum Borgele in Deventer, de oprichting van de bovenschoolse Kennisteams binnen De Onderwijsspecialisten en de intrek van de Van Voorthuysenschool in het Gentiaan College in Apeldoorn. Veel kijkplezier!