JAARVERSLAG
2019
SAMENWERKEN

Bepakt en bezakt van school naar werk

Richard Brenkman en Natasja Salemink kennen elkaar al jaren. Het was de participatiewet die hen in 2015 samenbracht. Sindsdien veranderden hun functies en rollen, maar ze bleven samen bouwen aan betere begeleiding van jongeren van school naar werk. Ook in 2019 zetten ze daarin weer belangrijke stappen, vertelt Richard. ‘Het lukte al goed om jongeren naar werk te begeleiden, maar je wilt dat dat blijvend is. Dat ze niet, om wat voor reden dan ook, afhaken. De plaatsingen moesten duurzaam zijn.’

Niet wachten, maar gáán

Daarom is een vloeiende beweging van school naar werk van groot belang, stelt Natasja. ‘Als wij wachten tot een jongere zich meldt bij ons loket, lopen we al kansen mis. Je wilt niet dat iemand na school eerst een tijd thuis op de bank gaat zitten. Je wilt ze oppakken als ze nog volop in ontwikkeling zijn. Je wilt ze bovendien niet alleen ‘op papier’ kennen, want dan zie je niet welke vaardigheden ze allemaal al wel – of nog niet – in huis hebben. En dus haken we al aan in hun laatste vso-jaar, waarin we drie keer bij de scholen langsgaan voor leerlingoverleg.’

Wij kennen de jongeren heel goed’, vertelt Richard. ‘Wij weten welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt, wat hun talenten en dromen zijn, hoe hun thuissituatie is, we overzien verschillende sociale en maatschappelijke domeinen. Voor de gemeente is die informatie onmisbaar, bevestigt Natasja. ‘Voor deze jongeren werkt een groepsaanpak niet, zoals je er ook niet komt als je vanuit het aanbod gaat zoeken naar een passende vervolgstap. We moeten andersom kijken: wie hebben we precies voor ons, en wat past bij hem of haar?’

Op naar volgende versnelling

Daarom is het ook zo mooi dat de gemeente geld heeft vrijgemaakt voor twee speciale consulenten, vult Richard aan. ‘Eentje voor het praktijkonderwijs en eentje voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Die zijn op onze scholen aanwezig, dus we hebben korte lijntjes. De consulenten zien daar precies welke voorzieningen ingezet moeten worden, en zijn creatief in hun oplossingen. En misschien wel het allerbelangrijkste: ze laten de leerlingen meedenken. Die beslissing is echt een gouden greep geweest!’

Terug naar de passende vervolgstap. Voor de ene jongere is dat een mbo-opleiding, voor de andere beschut werk en voor een derde bijvoorbeeld een reguliere baan. In dat laatste geval gaat het niet altijd goed. Het komt voor dat jongeren struikelen en hun werk niet kunnen behouden. Daar moest iets aan veranderen, besloten Richard en Natasja in 2019. Natasja: ‘De focus lag in eerste instantie op de overstap van school naar werk, terwijl het uiteindelijk gaat om wat er daarna gebeurt. Weet de jongere zijn baan te behouden en bieden we de juiste ondersteuning aan de werkgever en de jongere?’

Meer ruimte geven aan wat er al is

Richard: ‘Wat nou, als we de uitstekende samenwerking van school, gemeente en jobcoach zouden vertalen naar één persoon? Dat werd de combinatiefunctionaris Arbeid. Dat is iemand die met één voet in het onderwijs staat, maar ook optreedt als jobcoach van de jongere. Dan neem je namelijk al je kennis over de jongere, en vooral ook het vertrouwde contact dat je samen hebt, mee naar de volgende begeleidingsfase. Je hoeft je niet meer te verdiepen in wat de jongere kan, je weet al waar de uitdagingen liggen, je kent de problemen die spelen en je hebt al de klik die zo belangrijk is als je samen werkt aan de toekomst.’

Samen naar de stip

Dat is hoe de samenwerking er al die jaren al uitziet, en uit zal blijven zien. Richard: ‘We trekken echt samen op, zorgen dat we naast elkaar blijven lopen, elkaar aanvullen. En dan bedoel ik niet alleen Natasja en mijzelf, maar alle mensen die bij de begeleiding van school naar werk betrokken zijn. Dat moeten er zo min mogelijk zijn, maar wél zoveel als nodig. Zodat jongeren stap voor stap en met groeiend vertrouwen naar die stip op de horizon kunnen komen. Want als je met passie werkt, ben je niet bezig met werken, maar met een gelukkig leven.’

Meer weten?
Kijk op www.vanspeciaalnaargewoon.nl.

Richard Brenkman
arbeidsdeskundige en voorzitter kennisteam Arbeidstoeleiding bij De Onderwijsspecialisten

Natasja Salemink
medewerker bedrijfsbureau bij de gemeente Arnhem

Top