JAARVERSLAG
2019
ANDERS WERVEN

Anders werven pakt overrompelend goed uit

Het zal niemand de afgelopen jaren zijn ontgaan: het is in bijna het hele land enorm moeilijk om voor iedere klas een leraar te krijgen. Ook voor De Onderwijsspecialisten werd het steeds lastiger om vacatures ingevuld te krijgen, hoeveel energie we daar per school ook in staken. Een speciale projectgroep moest het thema Arbeidsmarkt maar eens goed opschudden: ruim baan voor anders werven.

Spoorzoeken: waar kruisen wens en ambitie elkaar?

De eerste vraag waar de projectgroep mee aan de slag ging: welke professionals passen nou bij De Onderwijsspecialisten? En ook: wat zijn de ambities die precies die leraren hebben? Willy: ‘Daar wil je met je werving en selectie tenslotte op inspelen. Het was vanaf het begin duidelijk dat we een recruiter nodig hadden. Als projectleider en om werving in de praktijk handen en voeten te geven.’

Die recruiter werd Marieke. Ze begon in augustus en ging meteen alle 25 scholen langs. ‘Ik wilde weten: wat gebeurt hier, hoe liggen de lijnen, wat voor vormen van speciaal onderwijs hebben we, hoe zien de functies van de verschillende leraren eruit, waar zoeken scholen naar, wat vinden ze belangrijk? Kortom: wat is er nodig om de leerlingen te laten groeien?’

Want niet iedere leraar is ook een goede leraar, vult Peter aan. ‘En niet iedere goede leraar past bij De Onderwijsspecialisten. Maar een leraar die hetzelfde wil bereiken voor leerlingen als wij, dát is interessant. Dat zijn niet per se de spreekwoordelijke helden en toppers. Bij De Onderwijsspecialisten hoef je niet al de beste leraar te zijn; bij ons kun je de beste leraar wórden.’

Tsjak, tsjak, tsjak, de vaart erin

Ondertussen werd alles in stelling gebracht om De Onderwijsspecialisten in de kijker te zetten. De website kreeg een pagina Werken bij, vacatureteksten veranderden van toon en inhoud en ook de advertenties kregen een passender jasje: precies op maat voor iedere doelgroep. Marieke zette bovendien een bovenschoolse vacature uit via kanalen als LinkedIn, Indeed en Intermediair. ‘Weet je hoeveel reacties we daarop kregen? Tachtig! Bijna allemaal bevoegde en ervaren leraren die benieuwd zijn naar het speciaal onderwijs.’ De wervingscampagne voor zij-instromers en doorstromers was al net zo’n succes, vertelt Peter. ‘Van de ruim zestig geïnteresseerden die op de eerste informatiebijeenkomst afkwamen, begonnen nog datzelfde jaar – na kennismaking en meeloopdagen op school - acht onderwijsassistenten met de deeltijd-pabo. In 2020 volgen mogelijk nog eens tien doorstromers en starten sowieso ook tien zij-instromers.’

Digitaal middelpunt

Die enorme animo van de buitenwereld was ‘een beetje overrompelend’, maar De Onderwijsspecialisten was er wél op voorbereid. In 2019 werd namelijk ook een digitale wervingsmodule in gebruik genomen. Marieke: ‘Dat systeem geeft inzicht in alle vacatures die openstaan en bevat ook alle sollicitaties die binnenkomen. Het is niet alleen bedoeld voor mij en de collega’s van P&O, maar ook voor de directeuren.’ Daarmee wordt ook een probleem uit vroeger tijden uitgebannen, vertelt Peter. ‘Toen kwam het voor dat school A een leraar afwees, die op school B perfect op zijn plek zou zijn geweest: de ene school wist niet wat er op de andere speelde.’ Willy: ‘Vanuit haar helikopterview ziet Marieke nu precies of er iets wringt of schuurt en kan daar dan meteen op inspelen. Los daarvan maakt het systeem goede matching tussen leraar en school gewoon veel makkelijker.’

Aankoppelen en zekeren

Maar dan héb je dus de aandacht van potentiële nieuwe leraren, zij-instromers en doorstromers - en dan? ‘Heel veel gesprekken’, lacht Marieke. ‘Om de beste match te maken voor iedereen. Om ze uit te nodigen voor een rondleiding en daarna misschien voor een meeloopdag. Om ze enthousiast te houden, als we nu niets kunnen bieden, maar later misschien wel.’

Met een vinkje achter ‘werving en selectie’ ben je er natuurlijk nog niet, dat weet Peter als geen ander. ‘We willen de beloftes rond leren & ontwikkelen ook (blijven) waarmaken. Een boeiende werkomgeving, dat is waar je professionals mee bindt. Met mooie programma’s op maat zorgen we dat De Onderwijsspecialisten niet wordt ingeruild voor een andere werkomgeving.

Springplank naar de toekomst

En wat had het project gebracht, op 31 december 2019? Peter: ‘Bij vernieuwing kom je onderweg altijd dingen tegen waar je nog niet aan hebt gedacht, en die toch ook echt moeten worden meegenomen of opgelost. Maar wat hébben we enorm veel bereikt. Willy bevestigt dat met trots: ‘We hadden aan het eind van het jaar maar liefst 98 procent van de vacatures ingevuld en daarnaast stonden een kleine twintig zij-instromers en doorstromers in de startblokken om aan hun studies te beginnen. Verder maakte het College van Bestuur budget vrij om nog eens 10 zij-instromers aan te stellen en sloot De Onderwijsspecialisten aan bij twee (gesubsidieerde) regionale initiatieven om het lerarentekort op te lossen. Op naar de toekomst!’

Willy Knoers
hoofd Personeel & Organisatie en initiator van het project Andere benadering arbeidsmarkt

Peter van ’t Westeinde
adviseur Leren & Ontwikkelen en teamlid van het project Andere benadering arbeidsmarkt

Marieke Koeslag
recruiter en projectleider van het project Andere benadering arbeidsmarkt

Kans grijpen

‘Mijn teamleider stuurde me een mailtje door van Peter van ’t Westeinde, adviseur Leren en Ontwikkelen: over de mogelijkheid om aan te haken bij het speciale doorstroomprogramma van De Onderwijsspecialisten. Daarmee kun je op verschillende manieren je onderwijsbevoegdheid halen, bijvoorbeeld via de verkorte pabo of de deeltijd-pabo. Net als tien anderen greep ik de kans, en stortte me enthousiast op het voorbereidende programma. We legden toetsen af, waaronder de gevreesde rekentoets, en mochten ook al propedeuse-opdrachten doen. Dat gaf mij een heel goed beeld van studeren op het hbo. De pabo kijkt zorgvuldig naar wie je bent en wat je al weet of kunt; je volgt geen standaardprogramma. Het groepje doorstromers is een sterk front geworden: fijn om elkaar te kennen. Dan is er altijd iemand om tijdens de opleiding ervaringen te delen.’

Michelle van Hummel,
onderwijsassistent bij De Ommezwaai

Ambities waarmaken

‘De combinatie werk-studie is pittig, daarom is goede begeleiding enorm belangrijk. Bij mij zat dat helemaal goed. Marlon, mijn begeleidster van school, en ik checkten samen steeds: hoever zijn we, wat moet er nog gedaan worden? Ze keek ook mee in de klas, gaf concrete feedback en had altijd tijd voor mijn even-snel-tussendoor-vragen. Je krijgt bovendien studietijd van De Onderwijsspecialisten, waardoor de combi makkelijker te maken is. Het is ook geen stap die je op goed geluk neemt. Samen met de school en de opleiding wordt heel zorgvuldig bekeken of onderwijs echt bij je past en wat je dan nog nodig hebt. Voor sommige modules kreeg ik vrijstelling, andere kocht ik juist wél in, omdat daar nog kennis ontbrak. Eenmaal van start, voelde ik vanaf dag 1 m’n zelfvertrouwen groeien. De onderwijsjas ging me steeds beter passen, want ik merkte: het ligt me, het lukt me, ik kán het. Mijn advies? Bij twijfel: doen!’

Linda Hulsteijn,
zij-instromer op De Fonkel

Top