JAARVERSLAG 2018

SAMENWERKEN

De beste begeleiding bieden aan iedere leerling, dat kunnen en willen we niet alleen. Dat doen we samen met anderen die deskundig zijn op hun eigen terrein en hiervoor speciale kennis inbrengen. Zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie. Samenwerken betekent dat we de mogelijkheden voor onze leerlingen kunnen vergroten. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn.

In 2018 heeft onze samenwerking zichtbaar bijgedragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. We laten in onderstaande video vier samenwerkingen zien waar we trots op zijn:

Bij onderwijszorg-groep Kameleon krijgen kinderen met een intensieve ondersteuningsvraag onderwijs en zorg. Met behulp van extra aandacht en begeleiding komen ook deze kinderen tot leren. De Kameleon is een samenwerking van De Onderwijsspecialisten en Siza.

Gedragswetenschappers, psychologisch assistenten en administratief medewerkers werken samen binnen het centraal georganiseerde Aanmeldloket. Hiermee worden ouders ontzorgd bij het vinden van een passende school voor hun kind.

Binnen het gebouw van De Prinsenhof is een gecombineerde kleutergroep gestart. Kinderen van SO Markerichtersveld en SBO De Prinsenhof leren met en van elkaar en krijgen door de samenwerking nóg betere begeleiding.

De Brouwerij is binnen het Olympus College gestart met twee Brouwerijklassen. Leerlingen die toewerken naar vervolgonderwijs en ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag, kunnen hier gefaseerd en in een kleinschalige setting kennismaken met het regulier onderwijs.

Veel kijkplezier!

Top